"Nhà thuốc Bệnh viện" bán thuốc "hết hạn", Chi cục trưởng Quản lý thị trường nói "có ít thôi mà"

Hết thuốc giả rồi đến thuốc hết đát. Cứ thế này bảo sao người bệnh mất tiền tấn vẫn không khỏi. Lương tâm của mấy người làm trong ngành y tế này để đâu rồi? Liệu phía sau những tiêu cực này có ai đó chống lưng bảo kê ? Những "con sâu làm rầu nồi canh" còn tồn tại đến bao giờ?