[Video] - Những điều bố mẹ không nên cấm đoán con nếu không muốn chúng chậm phát triển

Cha mẹ thường cấm con hỏi, cấm con khóc, cấm trẻ ích kỷ hay là gây ồn ào. Nhiều người còn cấm con mắc sai lầm, hay sợ hãi, cấm con có những bí mật nho nhỏ của riêng mình... mà không biết rằng tất cả những trải nghiệm đó khiến trẻ học hỏi được nhiều hơn, biết cách sinh tồn với cuộc sống sau này.