Videos
Bướm 3kg 1X - Tony 6677028
01:36
Fights
39 lượt xem   29 ngày trước
Đều 3kg sil mỹ 2X - TTony 6677028
01:50
Fights
33 lượt xem   29 ngày trước
12_7 Mái tre sil mỹ, cuban làm giống - Tony 6677028
03:00:
Fights
37 lượt xem   29 ngày trước
Xanh vua 2kg950 2X hàng Hiệu - Tony 6677028
02:28
Fights
30 lượt xem   29 ngày trước
Xám 2kg8 win2x hàng Vip - Tony 6677028
01:38
Fights
33 lượt xem   29 ngày trước
14_9 Top 8 chiến kê hàng giỏi mẻ nhà mai độ - Tony 6677028
12:58
Fights
28 lượt xem   29 ngày trước
Đều bông 2X hàng Vip - Tony 6677028
01:34
Sports
57 lượt xem   29 ngày trước
Xanh lá Hàng Hiệu 2X - Tony 6677028
02:00:
Farm videos
85 lượt xem   29 ngày trước
Gà tơ chuẩn bị nhập về trại mới - 6677028
03:59
Fights
23 lượt xem   29 ngày trước
Chuối chân xanh 2kg9 Hàng Vip - 6677028
01:30
Sparring
48 lượt xem   29 ngày trước
Đều bông lai 2kg7 -
01:31
Fights
27 lượt xem   29 ngày trước
15_4 ae
14:30
Fights
30 lượt xem   29 ngày trước
4_7 phần - tony 6677028
08:17
Fights
29 lượt xem   29 ngày trước
2_12 Top 6 chiến kê hàng Hiệu - tony 6677028
09:38
Fights
68 lượt xem   29 ngày trước
1_9 Xám khối 2kg750 loại 1 -tony 6677028
01:21
Fights
30 lượt xem   29 ngày trước
Vàng chân xanh 3kg1 1X hàng Vip - tony 6677028
01:31
Fights
39 lượt xem   29 ngày trước
Que 2kg950 -tony 6677028
01:30
Fights
39 lượt xem   29 ngày trước
Đều bông 2X hàng Vip - tony 6677028
01:34
Fights
35 lượt xem   29 ngày trước
Chuối chân xanh 2kg9 Hàng Vip - tony 6677028
01:30
Fights
37 lượt xem   29 ngày trước
6_7 Top 9 gà xanh tơ lai nhập trại - tony 6677028
01:46
Fights
38 lượt xem   29 ngày trước